شرکت شیمیایی رازی

اطلاعات پایه

شرکت شیمیایی رازی

  • تامین کننده
  • تولید کننده
  • توزیع کننده

انواع چسب
چسب های صنعتی و خانگی

خیابان گاندی - کوچه یکم پلاک 14

http://www.razichemical.com/

مالکیت

۱ مهر ۱۳۵۹

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها